Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Tjänster > Mallsystem
 
Ett mallsystem innebär en strukturerad lösning för företagets Wordmallar, Powerpointmallar och Excelmallar. Layouten följer den grafiska profilen och systemet innehåller funktioner som förenklar det dagliga arbetet.
Ett professionellt mallsystem adresserar nedanstående behov och förutsättningar. Se även enstaka dokumentmallar.
Tar ett samlat grepp om alla dokumentmallar i organisationen
Ser till att användaren har tillgång till de senaste dokumentmallarna
Gör det svårt för användaren att göra fel
Nytt! Ger direkt åtkomst till era mallar även i Online-versionerna av Office
Är anpassat till den grafiska profilen och visar ett professionellt ansikte utåt
Ser till att dokumentmallarna är tillgänglighetsanpassade
Ger stöd för verksamhet på flera orter eller i flera länder
Ger stöd för automatisk språkhantering i dokumentmallarna
Ger enkel tillgång till färdiga standardtexter, på svenska och andra språk
Ger stöd för medarbetare som verkar i olika roller
Kopplar ihop era dokumentmallar med ert dokumenthanteringssystem
Gör det möjligt att själva skapa nya och underhålla befintliga dokumentmallar
+ många ytterligare funktioner som bildbank, signaturer, dynamiska fält, textalternativ m.fl.

Vi har mycket lång erfarenhet och arbetar med samtliga Office-versioner. Vi finns alltid tillgängliga för support, vidareutveckling och som bollplank.

Vänligen kontakta oss för en demo. Vi har marknadens längsta erfarenhet inom detta område.Topp! Verktyg för Tekniska beskrivningar. Bli mer effektiv! Med vårt beskrivningsverktyg lägger du till och tar bort koder och text via en överskådlig rubrikstruktur direkt i Word-dokumentet. Lätt att använda och administrera. Kontakta oss för en demo!
Nytt! Nu kan ni få organisationens mallar tillgängliga även i online-versionerna av Office. Kontakta oss för en demo!
Nytt! I syfte att bredda och förstärka vårt erbjudande så har Argumo IT inlett ett formellt samarbete med Rehngruppen. Vi utgör tillsammans en komplett leverantör av alla tjänster som rör grafisk design och utveckling i Microsoft Office.
Argumo IT           Tel: 08-791 80 70                       Gotlandsgatan 76B, 116 38 Stockholm