Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Tjänster
 
Argumo it är ett litet konsultföretag som sedan 1987 utvecklar dokumentmallar och mallsystem för Microsoft Office. Vi är specialister på kundanpassade och tillgänglighetsanpassade dokumentmallar samt övriga automationslösningar i Microsoft Office. Vi skapar också ifyllningsbara PDF-dokument.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten. Det innebär trygghet för er inom produktkompetens, support och vidareutveckling.

Kontakta oss när det gäller

Wordmallar och Powerpointmallar 
Automatiserade dokumentlösningar i Microsoft Office
Hela mallsystem och enstaka dokumentmallar för Microsoft Office
Ifyllningsbara PDF-blanketter 
Beskrivningsverktyg för att på ett användarvänligt och robust sätt skapa tekniska beskrivningar direkt i Word.
Konsulthjälp vid makroprogrammering i VBA samt VSTO-utveckling av Office add-ins 


Topp! Verktyg för Tekniska beskrivningar. Bli mer effektiv! Med vårt beskrivningsverktyg lägger du till och tar bort koder och text via en överskådlig rubrikstruktur direkt i Word-dokumentet. Lätt att använda och administrera. Kontakta oss för en demo!
Nytt! Nu kan ni få organisationens mallar tillgängliga även i online-versionerna av Office. Kontakta oss för en demo!
Nytt! I syfte att bredda och förstärka vårt erbjudande så har Argumo IT inlett ett formellt samarbete med Rehngruppen. Vi utgör tillsammans en komplett leverantör av alla tjänster som rör grafisk design och utveckling i Microsoft Office.
Argumo IT           Tel: 08-791 80 70                       Gotlandsgatan 76B, 116 38 Stockholm