Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Tjänster > PDF-blanketter
 
Många använder idag PDF-blanketter för att samla in information, både från medarbetare internt och från externa intressenter.

Att skapa ifyllningsbara PDF:er har flera fördelar:

Blanketten fylls i på skärmen
Ifyllnadsfälten kan göras som textfält, kryssrutor eller som listor med valbara alternativ
Beräkningar och summeringar sker automatiskt
Kontroller sker att allt är rätt ifyllt
Blanketten kan sparas ifylld och e-postas till önskad mottagare

Kontakta oss om ni behöver hjälp med detta.Topp! Verktyg för Tekniska beskrivningar. Bli mer effektiv! Med vårt beskrivningsverktyg lägger du till och tar bort koder och text via en överskådlig rubrikstruktur direkt i Word-dokumentet. Lätt att använda och administrera. Kontakta oss för en demo!
Nytt! Nu kan ni få organisationens mallar tillgängliga även i online-versionerna av Office. Kontakta oss för en demo!
Nytt! I syfte att bredda och förstärka vårt erbjudande så har Argumo IT inlett ett formellt samarbete med Rehngruppen. Vi utgör tillsammans en komplett leverantör av alla tjänster som rör grafisk design och utveckling i Microsoft Office.
Argumo IT           Tel: 08-791 80 70                       Gotlandsgatan 76B, 116 38 Stockholm