Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Kontakt
 


Argumo IT
Box 10
131 06 Nacka

Telefon: 08-791 80 70


Bank: Handelsbanken
Bankgiro: 355-8541

E-post:
 


Nytt! Vi kommer att vara ett stolt vänföretag till Stockholms Stadsmission även under 2021. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till insatser så som att ge akut hjälp och långsiktigt stöd till kvinnor i hemlöshet. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv.
Topp! Verktyg för Tekniska beskrivningar. Bli mer effektiv! Med vårt beskrivningsverktyg lägger du till och tar bort koder och text via en överskådlig rubrikstruktur direkt i Word-dokumentet. Lätt att använda och administrera. Kontakta oss för en demo!
Nytt! Nu kan ni få organisationens mallar tillgängliga även i online-versionerna av Office. Kontakta oss för en demo!
Nytt! I syfte att bredda och förstärka vårt erbjudande så har Argumo IT inlett ett formellt samarbete med Rehngruppen. Vi utgör tillsammans en komplett leverantör av alla tjänster som rör grafisk design och utveckling i Microsoft Office.
Argumo IT           Tel: 08-791 80 70                       Box 10, 131 06 Nacka