Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Tjänster > Mallsystem
 
Ett mallsystem innebär en strukturerad lösning för företagets Wordmallar, Powerpointmallar och Excelmallar. Layouten följer den grafiska profilen och systemet innehåller funktioner som förenklar det dagliga arbetet.
Ett professionellt mallsystem adresserar nedanstående behov och förutsättningar. Se även enstaka dokumentmallar.
Tar ett grepp om alla eller delar av mallarna i organisationen
Ser till att användaren har tillgång till de senaste mallarna
Gör det svårt för användaren att göra fel
Är anpassat till den grafiska profilen och visar ett professionellt ansikte utåt
Ser till att mallarna är tillgänglighetsanpassade
Ger stöd för verksamhet på flera orter eller i flera länder
Ger stöd för automatisk språkhantering i mallarna
Ger enkel tillgång till färdiga standardtexter, på svenska och andra språk
Ger stöd för medarbetare som verkar i olika roller
Kopplar ihop era mallar med ert dokumenthanteringssystem
Gör det möjligt att själva skapa nya och underhålla befintliga mallar
+ många ytterligare funktioner som bildbank, signaturer, dynamiska fält, textalternativ m.fl.

Vi har mycket lång erfarenhet och arbetar med samtliga Office-versioner. Vi finns alltid tillgängliga för support, vidareutveckling och som bollplank.

Vänligen kontakta oss för en demo. Vi har marknadens längsta erfarenhet inom detta område.

Nytt! I syfte att bredda och förstärka vårt erbjudande så har Argumo IT inlett ett formellt samarbete med Rehngruppen. Vi utgör tillsammans en komplett leverantör av alla tjänster som rör grafisk design och utveckling i Microsoft Office. Kontakta oss!
Nytt! Vi är stolt vänföretag till Stockholms Stadsmission 2019. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser så som mat och kläder. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla!
Topp! Verktyg för Tekniska beskrivningar. Med beskrivningsverktyget lägger du till och tar bort koder via en överskådlig rubrikstruktur direkt i Word-dokumentet. Lätt att använda och lätt administrera. Kontakta oss för en demo!
Topp! Användarvänlig lösning för upphandlingsmallar. Lägg till och ta bort rubriker via en överskådlig rubrikstruktur direkt i dokumentet. Ger användarna tillgång till de aktuella texterna. Passar för förfrågningar, beställningar, avtal, offerter och liknande dokument med fördefinierade standardtexter. Lätt att administrera. Kontakta oss för en demo!
Argumo IT           Tel: 08-791 80 70                       Box 10, 131 06 Nacka